پرداخت بصورت انتقال وجه با کارت بانکی

بانک :صادرات       به نام: سعید شاهی پور

شماره کارت : 1789-7038-6916-6037

 شماره حساب : 0308418037009

بانک :سپه       به نام: سعید شاهی پور

شماره کارت : 5892-1011-2455-6990

شماره حساب : 291301011505

 

بانک :ملی       به نام: سعید شاهی پور

شماره کارت : 5694-5322-9971-6037

شماره حساب : 0308418037009

پرداخت بصورت آنلاین از طریق درگاه پرداخت

 

پرداخت آنلاین طراحی لوگو