طراحی حرفه ای لوگو WinePlace

امروزه میلیون ها نفر در صنعت طراحی لوگو فعالیت می کنند که عمدتا از تصاویر پیش فرض و آماده ای که در سایت های طراحی گرافیک موجود می باشد استفاده می کنند. شما چطور طراحی لوگو ای را می پسندید؟ آیا فقط به یک لوگو که نمایش دهند فعالیت شماست بسنده خواهید کرد؟خب من به شما می گویم چه لوگوهایی در عین ساده بودن پیچیدگی خارقالعاده ای دارند و ما را به عمق طراحی خواهند برد که شک ندارم شما هم مثل من لذت خواهید برد.

1- استفاده از دو تصویر همزمان در طراحی لوگو

در برخی از لوگو های دوست داشتنی من که واقعا با آنها زندگی می کنم از یک تکنیک بسیار هوشمندانه استفاده شده است من همیشه دوست داشتم در طراحی لوگو از دو تصویر بصورت هوشمندانه به گونه ای که در کنار هم استفاده کنم که تفسیر های جداگانه اما مفهوم یک لوگو را تداعی کند.در تصویری که می خواهم به شما نشان دهم یک ایده فوق العاده هوشمندانه و پیچیده به کار رفته است که من را مات خود نموده. مانند لوگو WinePlace

WinePlace
WinePlace

در طراحی لوگو WinePlace در ابتدا از یک تصویر پونز استفاده شده که به وضوح قابل مشاهده است که بیان گر  مکان یا جای مشخصی است در عین حال در همین حالت این لوگو بیان گر یک تصویر لیوان شراب خوری معکوس است. در اینجا می بینیم که دو تصویر بصورت کاملا هوشمندانه در قالب یک لوگو در دل هم بکار برده شده. طراحی لوگو هایی که با این تکنیک طراحی می شود همیشه بیادماندی خواهند بود. چیپیدگی خاص و شیرینی که در این طراحی نهفته است با بینندگان بازی می کند و پس از درگیر کردن بینندگان به خود, مفهوم خود را به نمایش می گذارند در طراحی این لوگو میبینیم که در ساده ترین حالت ممکن تصاویر به گونه ای ماهرانه بدون محدویت به رنگ بکار برده شده است.