پرداخت بصورت انتقال وجه

بانک :ملی       به نام: سعید شاهی پور

شماره کارت : 0756-4863-9975-6037

شماره حساب : 0308418037009

بانک :صادرات       به نام: سعید شاهی پور

شماره کارت : 1789-7038-6916-6037

 شماره حساب : 0308418037009

بانک :سپه       به نام: سعید شاهی پور

شماره کارت : 5892-1011-2455-6990

شماره حساب : 291301011505

 

پرداخت آنلاین از طریق درگاه

 

پرداخت آنلاین طراحی لوگو

WhatsApp مشاوره در واتس اپ