پرداخت به صورت کارت به کارت
  • نام بانک : ملی
  • به نام: سعید شاهی پور
  • شماره کارت : ۱۶۱۹-۴۹۱۸-۹۹۷۵-۶۰۳۷
  • نام بانک : صادرات
  • به نام: سعید شاهی پور
  • شماره کارت : ۱۷۸۹-۷۰۳۸-۶۹۱۶-۶۰۳۷
  • نام بانک : سپه
  • به نام: سعید شاهی پور
  • شماره کارت : ۵۸۹۲-۱۰۱۱-۲۴۵۵-۶۹۹۰
پرداخت به صورت آنلاین
WhatsApp مشاوره در واتس اپ