بعد از ثبت سفارش ابتدا هزینه طراحی را واریز نمایید

6037997549181619

بانک ملی به نام سعید شاهی

سپس تصویر فیش واریزی را نزد خود نگه دارید و از طریق روش های زیر با ما در تماس باشید.

واتس اپ

برای گفتگو کلیک کنید

تلگرام

برای گفتگو کلیک کنید

پشتیبانی

جهت تماس کلیک کنید

تلفن تماس

جهت تماس کلیک کنید