طراحی لوگو دستکش کار SISI

طراحی لوگو دستکش کار SISI

طراحی لوگو حرفه ای را می توان در زوایای مختلفی بررسی کرد, اما اصلی ترین فاکتوری که در طراحی لوگو باید در نظر گرفت نسبت