طراحی لوگو دایا صنعت

طراحی لوگو صنعتی دایا

طراحی لوگو صنعتی دایا معمولا باید به گونه ای باشد که حروف با ضخامت زیاد طراحی شود تا قدرت لوگو صنعتی را به نمایش بگذارد