طراحی لوگو دایا صنعت

طراحی لوگو صنعتی دایا

طراحی لوگو صنعتی معمولا باید به گونه ای باشد که حروف با ضخامت زیاد طراحی شود تا قدرت لوگو را به نمایش بگذارد لوگوی صنعتی