طراحی لوگوی زعفران حافظ

طراحی لوگوی زعفران حافظ

اگر ما صادق باشیم احتمالا بعضی از مخاطبان نام تجاری صنعت زعفران شما را فراموش خواهند کرد ولی تصویر طرح لوگوی زعفران تان هم چنان در ذهن شان نقش میبندد. از آنجایی که یک آرم خوب ، یک عنصر بصری زیبایی شناختی است ، باعث میشود که یک یادآوری مثبت و تدیعه ای از کالاها و محصولات مرغوب شرکت شما باشد که نام شرکت شما به تنهایی قادر نیست.