طراحی لوگو آراد تدبیر سامان

طراحی لوگو آراد تدبیر سامان

در بیشتر مواقع موفقیت یک شرکت تجاری ، صرفا ربطی به طراحی لوگوی شرکت بازرگانی ندارد. اگر اپل نماد دیگری به عنوان لوگو داشت ، آیا موفقیت کمتری کسب میکرد؟  خود طراحی آرم شرکت بازرگانی به آن حد زیاد مهم نیست ، البته حرفه ای بودن هم مهم است ولی آنچه بیشتر اهمیت دارد ، این است که کجا و چگونه از آن استفاده شود.شرکتهای تجاری موفق هربار که با مشتریانشان ارتباط برقرار میکنند ، همه جا از لوگوی شرکت تجاری خود استفاده میکنند و این باعث بیاد ماندنی شدن لوگو شرکت میشود.