طراحی لوگو برای داروخانه

طراحی لوگو برای داروخانه

طراحی لوگو برای داروخانه و انتخاب نام مناسب نیز به عنوان اقدامات اولیه در جهت برندسازی این شغل در نظر گرفته می‌شوند. از آنجایی که داروخانه‌ها به عنوان مراکز ارائه خدمات مربوط به سلامت در نظر گرفته می‌شوند پس لوگوی داروخانه باید دارای ارتباط معنایی با سلامت و دارو باشد.داروخانه ای که نام مشخص و لوگو حرفه ای نداشته باشد به خوبی نمیتواند که خود را در بازار جا بیندازد.