طراحی لوگو برای شرکت صنعتی

طراحی لوگو برای شرکت صنعتی

طراحی لوگو برای شرکت صنعتی در اعتبار یک برند، شناخته شدن و ماندگاری در ذهن مشتریان و متمایز شدن از رقبا بسیار تأثیرگذار است و هویت آن را تشکیل می دهد. طراحی آرم صنعتی یک نشانه ی گرافیکی است که به گونه ای خاص و با مولفه های گوناگونی طراحی می شود و میتوان آن را هویت یک برند دانست.