طراحی لوگو صنعتی دایا

طراحی لوگو دایا صنعت

طراحی لوگو صنعتی دایا معمولا باید به گونه ای باشد که حروف با ضخامت زیاد طراحی شود تا قدرت لوگو صنعتی را به نمایش بگذارد لوگوی صنعتی شما باید تاثیر گذار باشد و در هر اندازه ای خوانایی خود را حفظ نماید زیرا این لوگو ممکن است در متریال های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه نباید نسبت به رنگ و سایز محدودیتی وجود داشته باشد.