طراحی لوگو دستکش کار SISI
دسته نمونه کار: طراحی لوگو

طراحی لوگو حرفه ای را می توان در زوایای مختلفی بررسی کرد, اما اصلی ترین فاکتوری که در طراحی لوگو باید در نظر گرفت نسبت تصویر به متن لوگو است.استفاده از نماد های تصویری نباید به گونه ای باشد که بیننده را از اصل موضوع منحرف کند. بلکه باید به نحوی در دل خود لوگو بکار برده شود که مکمل حروف باشد.در طراحی تایپوگرافی لوگو همیشه فعالیت لوگو رو باید در نظر داشت اگر لوگو رسمی باشد باید از تایپوگرافی استفاده کرد که گوشه دار و خشک باشد. اگر لوگو رسمی نباشد می توان از خطوط نرم و خمیده در طراحی تایپوگرافی استفاده کرد.

ویژگی های طراحی لوگو
طراحی لوگو دستکش کار SISI