طراحی لوگو رستوران تشریفات

طراحی لوگو رستوران تشریفات

هنگام طراحی لوگو رستوران باید به مواردی توجه نمود, آرم رستوران باید از طراحی خوبی برخوردار باشد تا مشتری مستقیم و آسان آنرا بخواند و قابل فهم باشد. به خصوص زمانی که مشتری به عنوان مثال در داخل یک اتوبوس یا اتومبیل در حال حرکت است و ناگهان لوگو رستوران شما را می ببیند. در عین حال نباید آنقدر ساده باشد که نتواند مفهوم یک رستوران را به مشتری انتقال دهد با کمی بینش مصرف کننده و استفاده از بانک های اطلاعاتی هنری و فونت های با کیفیت, طراحی آرم رستوران به آن اندازه که فکر می کنید مشکل نخواهد بود