طراحی لوگو رستوران Rustic

طراحی لوگو رستوران Rustic

بدون صرف هزینه تبلیغاتی سنگین, طرح لوگو رستوران می تواند ابزار تبلیغاتی مناسبی باشد. نمونه آرم رستوران کوچک می تواند کار بزرگی انجام دهد. میتواند به شناسایی رستوران شما کمک کند هچنین در معرفی تنوع غذایی شما به مشتری می تواند مفید واقع شود.در آرم رستوران سه عنصر اصلی وجود دارد که با هم ترکیب می شوند. عبارتند از نام رستوران – نوع طراحی – رنگ لوگو