طراحی لوگو رستوران Rustic

طراحی لوگو رستوران Rustic

بدون صرف هزینه تبلیغاتی سنگین, طراحی لوگو رستوران می تواند ابزار تبلیغاتی مناسبی باشد. طراحی آرم رستوران کوچک می تواند کار بزرگی انجام دهد. میتواند به شناسایی رستوران شما کمک کند هچنین در معرفی تنوع غذایی شما به مشتری می تواند مفید واقع شود.در طراحی آرم رستوران سه عنصر اصلی وجود دارد که با هم ترکیب می شوند. عبارتند از نام رستوران – نوع طراحی – رنگ لوگو