طراحی لوگو شبکه تلویزیونی NEX1

طراحی لوگو شبکه تلویزیونی NEX1

طراحی لوگو شبکه تلویزیونی NEX1 باید به گونه ای انجام شود که به جهانیان نشان دهد فعالیت شما در چه زمینه ای است در واقع تمامی فعالیت برند شما را به تصویر بکشد.یکی از مهم‌ترین اصول طراحی لوگو سادگی آن است؛ به گونه‌ای که مخاطب با یک نگاه به آرم تجاری به خوبی بتواند تمام اجزای آن را دریابد. نمادی که عاری از به‌هم ریختگی و شلوغی باشد