طراحی لوگو شرکت صنعتی

طراحی لوگو شرکت صنعتی

طراحی لوگو شرکت صنعتی به لوگوهایی گفته می‌شود که در آن از المان‌های صنعتی استفاده شده باشد.هیچ چیز به اندازه یک دیزاین ساده و مینیمال نمی‌تواند توجه مخاطبان را به خود جلب نماید؛ به همین دلیل رعایت اصل سادگی در لوگو شرکت های صنعتی ضروری است. لوگوهای ساده برای مشتریان قابل درک هستند و با قدرت بیشتری در ذهن آن‌ها حک می‌شوند.