طراحی لوگو فروشگاه روسری سارینا
دسته نمونه کار: طراحی لوگو

در طراحی لوگو فروشگاه توجه ویژه ای به عناصر آرم از جمله رنگ ها ، شکل ها و قلم ها باید داشته باشید. همه این عناصر به انتقال پیام در مورد برند تجاری شما کمک می کنند. تصاویری که در طراحی آرم فروشگاه استفاده نموده اید باید مناسب باشد تا از هرگونه اختلاف و سردرگمی جلوگیری کند. همه رنگ ها ، اشکال ، تصاویر و قلم ها باید با ایده ای که قرار است ارتباط برقرار کنند سازگار باشند. بسیار مهم است که آرم شما پیام صحیحی راجع به فروشگاه شما ارائه دهد.

 

ویژگی های طراحی لوگو
طراحی لوگو فروشگاه روسری سارینا