طراحی لوگو کافه

طراحی لوگو کافه

طراحی لوگو کافه یکی از پیش نیازهای مهم در فرآیند راه اندازی کافی شاپ در نظر گرفته می‌شود که به آن رسمیت و اعتبار می‌بخشد. نام و طراحی لوگو برای کافه اولین عناصری هستند که در نگاه اول توجه مخاطبان هدف را به خود جلب کرده و آنها را نسبت به امتحان کردن خدمات آن ترغیب خواهند کرد.یعنی لوگو کافه باید طوری طراحی شود که مخاطب پس از یک مرتبه دیدن آن بتواند لوگوی شما را به خاطر بسپارد.