طراحی لوگو برای زعفران گلرو

طراحی لوگو برای زعفران گلرو

طراحی لوگو برای زعفران روشی تبلیغی و معرفی برای کالاها و محصولات شماست و نشان مالکیت شما بر محصولات و بازاری است که برآن محصولات شما وجود دارد. لوگوی زعفران حرفه ای بنیاد هویت برند شماست. یک آرم تجاری موفق در واقع مثل داستانی است که بر احساسات بیننده اثر می گذارد . این لوگو بعد ها در بروشور و سایر مکان های تبلیغاتی این محصول بکار میرود و نماینده محصول شماست.