سعید شاهی

سعید شاهی

سعید شاهی کارشناسی مهندسی کامپیوتر / گرایش: نرم افزار / موسسه/دانشگاه: شهید چمران – کادوس سعید شاهی هستم ساکن استان گیلان و شهر باران های