طراحی لوگو تجاری

طراحی لوگو تجاری

طراحی لوگو تجاری نشانگر هویت شرکت تجاری و بازرگانی شماست و مشخصه ای از فعالیت های حرفه ای شما میباشد.بنابراین طراحی آرم برای تجارت بسیار

طراحی لوگو شرکت

طراحی لوگو شرکت

طراحی لوگو شرکت نتایج و سودآوری فراونی به  همراه دارد : آیا میدانید مزیت برتر طراحی لوگو برای شرکت شما چیست؟در مورد آن فکر کنید

گرافيک چيست

گرافيک چيست

گرافيک چيست

هُنر طراحی گرافيک (ارتباط تصويری) ريشه هايی عميق در گذشته دارد. تلاش انسان های نخستين برای برقراری ارتباط از طريق تصوير به ماهيت طراحی گرافيک بسيار نزديک است. گرفته شده است. ريشهٔ آن در اصل به معنای خراشيدن و « نوشتن » به معنای «Graphein» از مصدر يونانی « گرافيک » واژهٔ حک کردن است. در روش های تکثير قديمی، سنگ يا مس را با عملی شبيه به خراشيدن نقش می کردند و از طريق برگردانيدن طرح بر روی کاغذ می گفتند.« گرافيک » آن را تکثير می کردند. آنها به اين طراحی خطی وارد مرحله نوينی شده و از امکانات « گرافيک » آلمانی در قرن پانزدهم ميلادی « يوهانس گوتنبرگ » پس از اختراع چاپ توسط بالقوه صنعت چاپ بهره مند گرديد. در سده هجدهم ميلادی، انقلاب صنعتی سبب تغييرات بنيادينی در چاپ، حروف چينی و کاغذسازی شد.

در اين دوران، توانمندی فناوری چاپ در تکثير، موجب گسترش و سرعت بخشيدن به ارتباطات شد و زبانی که اين ارتباطات را ممکن ساخته بود، بود. « گرافيک » نام گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم کاربرد اين حرفه « طراحی گرافيک » زمينه ای که رفته رفته به حرفه ای مستقل تبديل شد و طراحی » فراگير شد و با ظهور و انتشار مطبوعات، تصويرسازی حرفه ای نيز قدم به عرصه گرافيک گذاشت و بدين ترتيب، نقش به عنوان اصلی مهم در زمينهٔ اطلاع رسانی تثبيت شد. « گرافيک طراحی گرافيک در روزگار ما يکی از شيوه های مهم ارتباط، تبليغ، پيام رسانی و فرهنگ سازی است و در جوامع پيشرفته در همهٔ زمينه ها و زوايای زندگی، حضوری جدی و محسوس دارد.

امروزه همهٔ ما در عرصه سينما و تلويزيون و رايانه، روزنامه ها و مطبوعات، اعلان های تبليغی و تجاری، علائم راهنمايی و رانندگی، تابلوها، ويترين فروشگاه ها، طراحی شهری و معماری، طراحی فضاهای داخلی و حتی تزئين منزل و لوازم شخصی با طراحی گرافيک سروکار داريم. تحولات متعدد اين هنر از آغاز تاکنون و نيز گسترش سريع حوزه های گرافيک در جهان در حال تغيير امروز، ارائه تعريف ثابت و جامعی از آن را مشکل می سازد و به نظر می رسد بهترين راه تعريف گرافيک شناخت حوزه های کاربرد و ميدان عملکرد و تأثيرگذاری ارائه راه حل بصری مناسب برای تسهيل ارتباطات مورد نياز جامعه و به عبارتی « گرافيک » : آن باشد. اما می توان در زمان کنونی گفت. گرافيک زبان بصری جهان بدون مرز است.

برخی از نمونه کارها
طراحی لوگو صنعتی Craft Polymer

طراحی لوگو صنعتی Craft Polymer

با طراحی لوگو صنعتی حرفه ای که توسط یک طراح انجام شده است, شخصیت برند خود را به نمایش بگذارید.یک لوگوی صنعتی عالی به دنیا

طراحی لوگو صنایع چوبی آدان

طراحی لوگو صنایع چوبی آدان

آیا برای نجاری و محصولات تولیدی صنایع چوبی خود نیاز به لوگو و آرم دارید؟ قطعا شما برای معرفی محصولات خود و نیز متمایز کردن