لوگو کافی شاپ

لوگو کافی شاپ

سادگی لوگو کافی شاپ احتمال به یاد ماندنی شدن آن را افزایش می‌دهد. لزومی ندارد که لوگوی کافی‌شاپ شما طرح پیچیده‌ای داشته باشد تا بتواند