طراحی لوگو آژانس هواپیمایی از جمله مهم‌ترین عناصر بصری آن در نظر گرفته می‌شود که به یک مجموعه رسمیت، هویت و اعتبار می‌بخشد. طراحی لوگو آژانس هواپیمایی تاثیر بسزایی بر برندسازی موفق آن داشته و موجب جلب توجه و اعتماد مشتریان بالقوه به خصوص علاقه مندان به سفر و گردشگری خواهد شد