طراحی لوگو کافی شاپ حرفه ای و خلاقانه می تواند در دل مخاطب جا باز کرده و یک ارتباط ذهنی به وجود آوردبه همین دلیل مشتریان کافی شاپ بیشتر از مشتریان رستوران ها به لوگو، برند، هویت بصری و شخصیت کسب و کار کافی شاپ شما اهمیت دهند