طراحی لوگو دندانپزشکی یکی از مهم‌ترین بخش‌های برندسازی آن محسوب می‌شود که موجب جلب اعتماد مراجعه کنندگان و ترغیب آنها نسبت به استفاده از خدمات یک کلینیک و یا مطلب دندانپزشکی خواهد شد.